Nhà hàng NHÂN SÂM - Tiệc Cưới - Hội Nghị - Liên Hoan - Sinh Nhật - http://nhansam.paci.com.vn

Thực đơn tiệc cưới

Thực đơn tham khảo:


THỰC ĐƠN 1
1. SOUP NẤM CUA
2. HAI MÓN KHAI VỊ:
 • Gỏi ngó sen + Phồng tôm
 • Mực chiên
3. TÔM HẤP BIA
4. SƯỜN HEO NẤU ĐẬU + BÁNH MÌ
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY
1. SOUP BẮP CUA
2. BÒ BÓP THẤU + PHỒNG TÔM
3. TÔM HẤP NƯƠC1 DỪA
4. SƯỜN HEO NẤU PATÉ + BÁNH MÌ
5. LẨU THẬP CẨM + BÚN
6. TRÁI CÂY
1. SOUP BẮP CUA
2. GỎI NGÓ SEN TIẾN VUA + PHỒNG TÔM
3. TÔM RANG ME
4. BÒ NẤU BIA + BÁNH MÌ
5. LẨU THÁI LAN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP TỨ VỊ
2. HAI MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi đu đủ + Phồng tôm
 • Chả giò rế
3. TÔM HẤP XỐT MAYONAI
4. GÂN BÒ HẦM ĐÔNG CÔ + BÁNH MÌ
5. LẨU SATẾ + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP BÓNG CÁ CUA
2. HAI MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi đu đủ + Khô mực + Phồng Tôm
 • Bánh mì bách hoa
3. CÁ DIÊU HỒNG SỐT ME
4. GIÒ HEO HẦM ĐÔNG CÔ + BÁNH MÌ
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP TUYẾT NHĨ CUA
2. HAI MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi bắp chuối + Phồng tôm
 • Đông cô bách hoa
3. CÁ DIÊU HỒNG XỐT HỒNG KÔNG
4. BÒ XỐT TIÊU + BÁNH MÌ
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY
NHÀ HÀNG NHÂN SÂM GINSENG RESTAURANTTHỰC ĐƠN 2
1. SOUP BẮP CUA
2. BA MÓN KHAI VỊ:
 • Gỏi
 • Chạo Tôm
 • Cá trứng chiên giòn
3. TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA
4. BÒ NẤU TIÊU + BÁNH MÌ
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP CUA GÀ
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi đu đủ
 • Chả giò
 • Chạo tôm trứng cút
3. TÔM THẺ HẤP BIA
4. GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI GẤC
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP BÓNG CÁ CUA
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi ngó sen
 • Chả giò rế
 • Bò cuốn pho mai
3. TÔM HẤP BIA
4. VỊT QUAY BẮC KINH + BÁNH BAO
5. LẨU THÁI LAN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP HOÀNH THÁNH
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi ngó sen
 • Chả giò cua
 • Mực chiên cốm
3. TÔM SÚ NHÚNG BIA
4. GÀ QUAY + BÁNH BAO
5. LẨU SATẾ + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP NẤM CUA
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi đu đủ
 • Chả giò cua
 • Chạo tôm
3. TÔM SÚ NƯỚC DỪA + SỐT MAYONAISE
4. BẮP BÒ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MÌ
5. LẨU THÁI LAN + BÚN TƯƠI
6. TRÁI CÂY

1. SOUP HẢI SẢN ĐÔNG CÔ
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi ngó sen
 • Chả giò
 • Chả cá chiên xù
3. TÔM SÚ HẤP BIA
4. HẢI SẢN XÀO NẤM HƯƠNG
5. GÀ TIỀM HẠT SEN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP TÔM CUA
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi
 • Nem rán Hà Nội
 • Bò cuốn lá lốt
3. TÔM THẺ RANG ME
4. GÀ HÂP CẢI BẸ XANH + XÔI GẤC
5. LẨU THẬP CẨM + BÚN KHÔ
6. TRÁI CÂY

1. SOUP TỨ VỊ
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi ngó sen
 • Chả giò
 • Chạo tôm
3. GÂN BÒ TIỀM BÁT TRÂN
4. GÀ NƯỚNG THƯỢNG HẢI
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN TƯƠI
6. TRÁI CÂY
NHÀ HÀNG NHÂN SÂM GINSENG RESTAURANTTHỰC ĐƠN 3

1. GỎI NGÓ SEN + PHỒNG TÔM
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Mực trứng chiên
 • Nem rán Hà Nội
 • Thịt nguội
3. GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI GẤC
4. BÒ XỐT TIÊU + BÁNH MÌ
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP NẤM CUA
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Chả giò cua
 • Bò Philê cuốn chiên giòn
 • Gỏi đu đủ
3. TÔM HẤP BIA
4. HEO SỮA QUAY + BÁNH BAO
5. GÀ TIỀM BÁT TRÂN + BÚN KHÔ
6. TRÁI CÂY

1. GỎI NGÓ SEN TIẾN VUA + PHỒNG TÔM
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Chả giò đông cô
 • Dồi trường chiên giòn
 • Mực chiên vòng
3. TÔM HẤP BIA
4. BÒ XỐT TIÊU + BÁNH MÌ
5. GÀ TIỀM BÁT TRÂN + BÚN KHÔ
6. TRÁI CÂY

1. SOUP TỨ VỊ
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Cá trứng chiên giòn + rau thơm
 • Chả giò
 • Gỏi ngó sen
3. TÔM HẤP BIA
4. GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI GẤC
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. GỎI ĐU ĐỦ + KHÔ MỰC + PHỒNG TÔM
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Trứng cút chạo
 • Chả giò
 • Thịt nguội
3. TÔM HẤP BIA
4. BÒ XỐT TIÊU + BÁNH MÌ
5. GÀ TIỀM BÁT TRÂN + BÚN KHÔ
6. TRÁI CÂY

1. GỎI KHỔ QUA CHÀ BÔNG
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Mực chiên
 • Nem gián Hà Nội
 • Chạo tôm trứng cút
3. TÔM HẤP BIA
4. BÒ XỐT TIÊU XANH + BÁNH MÌ
5. GÀ TIỀM BÁT TRÂN + BÚN KHÔ
6. TRÁI CÂY

1. BÊ BÓT THẤU
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Chả giò tiều
 • Mực chiên vòng
 • Bánh mì bách hoa
3. GÂN BÒ TIỀM BÁT TRÂN
4. GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI GẤC
5. LẨU THÁI LAN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP BÀO NGƯ HẢI SÂM
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Chả giò tôm
 • Mực trứng chiên
 • Gỏi hoa chuối
3. ĐÙI GÀ QUAY + XÔI ĐẬU XANH
4. BÒ XỐT VANG + BÁNH MÌ
5. LẨU THÁI LAN + BÚN
6. TRÁI CÂY
NHÀ HÀNG NHÂN SÂM GINSENG RESTAURANTTHỰC ĐƠN 4

1. SOUP VI CÁ
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Bò bóp thấu
 • Chả tôm quyết bánh mì
 • Mực chiên cốm
3. TÔM XIÊN NƯỚNG MUỐI
4. VỊT BÁT TRÂN + BÚN KHÔ
5. BẮP BÓ XỐT TIÊU + BÁNH MÌ
6. TRÁI CÂY
1. GỎI
2. TÔM HẤP (2con/ 1 người)
3. HEO NƯỚNG KIỂU NGA + SA LAD
4. HẢI SÂM XÀO THẬP CẨM
5. GÀ TIỀM LONG NHÃN HẠT SEN + CƠM TRẮNG
6. TRÁI CÂY

1. SOUP HẢI SẢN
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi đu đủ
 • Cá chiên mè
 • Chả giò tôm
3. BÒ XIÊN NƯỚNG + KHOAI TÂY CHIÊN
4. CHÂN VỊT RÚT XƯƠNG XÀO THẬP CẨM
5. LẨU NẤM THẬP CẨM + BÚN
6. TRÁI CÂY
1. SOUP BÓNG CÁ CUA
2. TÔM XÚ ĐỐT RƯỢI
3. ĐÙI GÀ CHIÊN BƠ + KHOAI TÂY CHIÊN
4. BÒ XỐT VANG + BÁNH MÌ
5. LẨU CÁ CHÉP THÌ LÀ + BÚN
6. TRÁI CÂY
1. GỎI BỒN BỒN + PHỒNG TÔM
2. TÔM THẺ CHIÊN BƠ
3. GÀ HẤP CẢI XANH + XÔI ĐẬU XANH
4. HẢI SẢN XÀO THẬP CẨM
5. THĂN BÒ XỐT TIÊU XANH + BÁNH MÌ
6. TRÁI CÂY

1. SOUP HOÀNH THÁNH
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi mực tươi Thái Lan
 • Cá trứng chiên
 • Bò nương phô mai
3. CUA LỘT CHIÊN
4. CÁ CHẼM HẤP KIỂU HỒNG KÔNG
5. LẨU VỊT KHOAI MÔN + MÌ HẤP
6. TRÁI CÂY
NHÀ HÀNG NHÂN SÂM GINSENG RESTAURANTTHỰC ĐƠN 5

1. BỐN MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi mực tươi Thái Lan
 • Bò lá lốt nướng
 • Mực trứng chiên
 • Chả giò
2. TÔM SÚ ĐỐT (2 con/ 1 người)
3. RAU XÀO THẬP CẨM
4. GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI GẤC
5. BẮP BÒ XỐT TIÊU XANH + BÁNH MÌ
6. TRÁI CÂY

1. SOUP VI CÁ CUA
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi ngó sen
 • Mực trứng chiên
 • Chạo tôm trứng cút
 • Chả giò
3. TÔM NƯỚNG MUỐI (2 con/ 1 người)
4. GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI GẤC
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. BỐN MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi
 • Mực trứng chiên
 • Chạo tôm trứng cút
 • Nem rán Hà Nội
2. THĂN BÒ CUỐN PHÔ MAI + KIM CHI HÀN QUỐC
3. HẢI SÂM XÀO THẬP CẨM
4. CÁ CHẼM XỐT HỒNG KÔNG
5. ĐÀ ĐIỂU XỐT VANG + BÁNH MÌ
6. TRÁI CÂY

1. SOUP HẢI SÂM ĐÔNG CÔ
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi đu đủ
 • Cá trứng chiên giòn
 • Chả giò
 • Thịt nguội
3. HEO SỮA QUAY + BÁNH HỎI
4. RAU XÀO THẬP CẨM
5. THĂN BÒ XỐT VANG + BÁNH MÌ
6. TRÁI CÂY
NHÀ HÀNG NHÂN SÂM GINSENG RESTAURANTTHỰC ĐƠN 6

1. BỐN MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi đu đủ
 • Chả giò cua
 • Mực chiên vòng
 • Chạo tôm
2. TÔM SÚ NƯỚNG (con to 100g)
3. CÁ CHẼM CHIÊN KIỂU HỒNG KÔNG
4. CƠM CHÁY HẢI SÂM
5. LẨU THÁI LAN + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP VI CÁ + CUA + GÀ XÉ
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Gỏi
 • Chạo tôm
 • Chả giò cua
3. TÔM HẤP BIA (CON TO 100gr)
4. THĂN BÒ XỐT RƯỢI VANG + BÁNH MÌ
5. LẨU CÁ CHÉP + BÚN
6. TRÁI CÂY
1. SOUP BÀO NGƯ + VI CÁ + HẢI SÂM
2. BÒ CUỐN FOMAT
3. TÔM SÚ XỐT AMERICAN (con to 100g)
4. CÁ CHẼM HẤP XÌ DẦU (Sống)
5. THĂN BÒ SỐT TIÊU XANH + BÁNH MÌ
6. TRÁI CÂY

1. BỐN MÓN KHAI VỊ:

 • Chạo tôm
 • Đông cô bách hoa
 • Bò Philê cuốn phô mai nướng
 • Mực chiên cốm
2. TÔM HẤP NƯỚC DỪA (con to 100g)
3. CÁ CHẼM CHƯNG TƯƠNG
4. BÒ XỐT TIÊU
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY
NHÀ HÀNG NHÂN SÂM GINSENG RESTAURANTTHỰC ĐƠN 7
1. SOUP HẢI SẢN
2. THỊT NGUỘI TỔNG HỢP
3. TÔM CÀNG XANH
4. CÁ MÚ HẤP SINGAPOR
5. LẨU GÀ NẤM + BÚN
6. TRÁI CÂY

1. SOUP VI CÁ CUA
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Bò cuốn nướng + kim chi
 • Cá trứng Nauy chiên giòn
 • Nem cua Hà Nội
3. TÔM NƯỚNG MUỐI (CON TO 100gr)
4. ĐÙI GÀ CHIÊN BƠ - KHOAI TÂY CHIÊN, RAU CỦ LUỘC
5. THĂN BÒ XỐT TIÊU + BÁNH MÌ
6. TRÁI CÂY (NHO MỸ)
1. KHAI VỊ THẬP CẨM
2. TÔM CÀNG XANH HẤP BIA
3. CÁ CHẼM XỐT HỒNG KÔNG
4. GÀ QUAY XỐT NẤM + XÔI TRẮNG
5. LẨU HẢI SẢN + BÚN
6. TRÁI CÂY (BƯỞI)

1. GỎI MỰC TƯƠI THÁI LAN + PHỒNG TÔM
2. BA MÓN KHAI VỊ:

 • Chả giò tôm
 • Mực chiên bơ
 • Xúc xích cuốn jambon
3. TÔM HẤP BIA (CON TO 100gr)
4. BÒ XỐT RƯỢI VANG + BÁNH MÌ
5. LẨU CÁ CHẼM + BÚN
6. TRÁI CÂY (BƯỞI)
NHÀ HÀNG NHÂN SÂM GINSENG RESTAURANT

Home Print Top Back