Nhà hàng NHÂN SÂM - Tiệc Cưới - Hội Nghị - Liên Hoan - Sinh Nhật - http://nhansam.paci.com.vn

Thực đơn khách đoàn

Thực đơn tham khảo:

THỰC ĐƠN ĂN SÁNG

CÀ PHÊ + BÁNH MÌ ỐP LA, PHỞ BÒ, GÀ


THỰC ĐƠN ĂN TRƯA - CHIỀU


THỰC ĐƠN 1

CANH BÍ THỊT BẰM

GÀ RAM SẢ ỚT

ĐẬU HỦ CHIÊN + MẮM TÔM

RAU MUỐNG XÀO TỎI

DƯA GIÁ

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁI CÂY

TẦN Ô THỊT BẰM

CÁ LÓC KHO TỘ

GAN CẬT XÀO THẬP CẨM

CẢI XANH XÀO TỎI

DƯA CẢI CHUA

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁI CÂY

CANH CUA RAU ĐAY

CÁ DIÊU HỒNG SỐT CÀ

TRỨNG CHIÊN THỊT

RAU MUỐNG XÀO TỎI

CÀ PHÁO + MẮM TÔM

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁI CÂY

CANH KHỔ QUA NHỒI THỊT

CÁ DỨA KHO TỘ

ĐẬU HỦ XỐT CÀ

CẢI XANH XÀO DẦU HÀO

DƯA BẮP CẢI

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁI CÂY

NHÀ HÀNG NHÂM SÂM GINSENG RESTAURANT


THỰC ĐƠN 2

LẢU CÁ DỨA

GÀ RAM SẢ ỚT

TRỨNG CHIÊN

RAU MUỐNG XÀO CHAO

DƯA GIÁ

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁNG MIỆNG

XÀ LÁCH XOONG NẤU THỊT

CÁ LÓC KHO TỘ

TIM CẬT XÀO THẬP CẨM

CẢI XANH XÀO TỎI

DƯA CẢI CHUA

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁNG MIỆNG

CANH CHUA RAU ĐAY

SƯỜN RAM TIÊU

CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN XÙ

RAU MUỐNG XÀO TỎI

CÀ PHÁO + MẮM TÔM

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁNG MIỆNG

CANH TẦN Ô (BÍ THỊT BẰM)

SƯỜN RAM MẶN

CÁ DIÊU HỒNG SỐT CÀ

CẢI XANH LUỘC + CHAO

DƯA CẢI BẮP

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁNG MIỆNG

NHÀ HÀNG NHÂM SÂM GINSENG RESTAURANT


THỰC ĐƠN 3

LẢU CÁ DỨA

GÀ RAM SẢ ỚT

TRỨNG CHIÊN THỊT

RAU MUỐNG XÀO BÒ

DƯA GIÁ

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁI CÂY

CANH DƯA CHUA NẤU SƯỜN

CÁ DỨA KHO TỘ

BÒ XÀO BÔNG CẢI

CẢI XANH XÀO DẦU HÀO

DƯA CẢI CHUA

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁI CÂY

CANH CHUA RAU ĐAY

SƯỜN RAM TIÊU

CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN XÙ

RAU CẢI XANH XÀO BÒ

CÀ PHÁO + MẮM TÔM

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁI CÂY

RAU TẦN Ô NẤU THỊT BẰM

SƯỜN RAM SẢ ỚT

CÁ DIÊU HỒNG CHƯNG TƯƠNG

MỰC XÀO HÀNH CẦN

CẢI XANH LUỘC

CƠM + TRÀ ĐÁ

TRÁI CÂY
NHÀ HÀNG NHÂM SÂM GINSENG RESTAURANT

Home Print Top Back